Zagadnienia z działu arkusz kalkulacyjny które uczniowie liceum powinni znać po ukończeniu gimnazjum

Jacek Daniel

Zagadnienia z działu arkusz kalkulacyjny które uczniowie liceum powinni znać po ukończeniu gimnazjum

 • wykonywanie podstawowych obliczeń,
 • przeciąganie i kopiowanie formuł,
 • formatowanie arkuszy i wykresów,
 • wstawianie odpowiednich typów wykresów,
 • wykorzystywanie adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego.

Zagadnienia na sprawdzian z arkusza kalkulacyjnego

Jacek Daniel

Zagadnienia na sprawdzian z arkusza kalkulacyjnego dla uczniów gimnazjum:

 • będę znał pojęcia: skoroszyt, arkusz, wiersz, kolumna, komórka, formuła
 • będę potrafił wykonać podstawowe działania matematyczne w arkuszu kalkulacyjnym
 • będę potrafił kopiować i „przeciągać” formuły
 • będę wiedział jakie dane można umieścić w komórce arkusza kalkulacyjnego
 • będę potrafił wykonywać proste obliczenia w Excelu
 • będę potrafił użyć w arkuszu kalkulacyjnym adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego
 • będę potrafił sformatować wygląd tabeli w arkuszu kalkulacyjnym
 • będę potrafił wykorzystać funkcje: suma, średnia i jeżeli
 • będę potrafił formatować tabelę tak aby była czytelna i przejrzysta
 • będę potrafił wstawić do arkusza kalkulacyjnego odpowiedni wykres
 • będę potrafił edytować i wstawiać elementy do wykresu

 

projekty gimnazjalne

Jacek Daniel

Przykłady tematów projektów edukacyjnych do zrealizowania u mnie:

1. Wykorzystanie multimedialnych środków przekazu w promocji szkoły.
2. Systemy zarządzania treścią stron internetowych - tworzenie klasowej strony internetowej
3. Czy Internet puka do naszych drzwi? Prywatność w Internecie.
4. Od Abacusa do superkomputera - historia i ewolucja.
5. Internet jako „ocean” informacji - do czego młodzież wykorzystuje Internet?
6. Młodzież w Sieci – uzależnienia od gier komputerowych i Internetu.
7. Źródła energii i ich wpływ na środowisko.
8. Tryb czuwania "stand-by" - cichy prądożerca.
9. Oni zmienili świat: album twórców techniki.
10. Sposoby poprawienia bezpieczeństwa w szkole.

 

Lista przykładowych tematów projektów edukacyjnych

Design by: www.diablodesign.eu