Home

Zagadnienia do kartkówki dla III klasy gimnazjum

Jacek Daniel
  • historia internetu
  • rodzaje sieci ze względu na obszar działania
  • media transmisyjne w sieciach komputerowych
  • topologia sieci 
  • zagrożenia w Internecie