Pętla warunkowa - while

Ogólny zapis pętli warunkowej while

 while warunek:

     polecenie

 Pętla warunkowa zaczyna się od słowa kluczowego while, następnie podawany jest warunek, a po nim umieszcza się dwukropek. Jeżeli warunek jest spełniony to wtedy wykonywane są polecenia znajdujące się w bloku poniżej. Jeżeli warunek nie jest spełniony to pętla zostaje zakończona i program przechdzi do wykonywania kolejnych linijek kodu

 

PĘTLA WARUNKOWA WHILE

konstrukcja

działanie

 i = 3

 while i < 20:

     print(i)

     i += 5

 3
 8
 13
 18

 i = 3

 while i < 20:

     print(i)

     i += 5

 else:

     print('koniec')

 3
 8
 13
 18
 koniec

 

w pętli while mogą być użyte specjalne instrukcje break i continue. Instrukcja break wywoła natychmiastowe wyjście z pętli, a continue pozwala ominąć element pętli i przejść do jej następnych elementów.

Instrukcje break / continue

 for liczba in range(12,18):
    if liczba == 15:
        continue
    print(liczba, end=' ')

 for liczba in range(12,18):
    if liczba == 15:
        break
    print(liczba, end=' ')

 12  13  14  16  17

 12  13  14

 

Zadanie 1

Napisz program, który wygeneruje i wyświetli podany ciąg liczbowy:

  1. 5-wyrazowy ciąg liczb całkowitych postaci (1, 3, 9, 27, 81)
  2. 6-wyrazowy ciąg liczb całkowitych postaci (2, -4, 8, -16, 32, -64)
  3. 5-wyrazowy ciąg liczb całkowitych postaci (19, 15, 11, 7, 3) i komunikat STOP