Operacje na tekście

 

Podstawowe operacje na tekście

 Konstrukcja języka

Opis działania

Wynik operacji

 napis = "komputer"

 napis = 'komputer'

 przypisanie wartości komputer do zmiennej o nazwie napis

 komputer

 napis[0]

 napis[1]

 napis[-2]

 odwołanie do pierwszego elementu stringa

 odwołanie do drugiego elementu stringa

 odwołanie do drugiego od końca elementu stringa

k

o

e

 napis[:3]

 pierwsze 3 znaków stringa

kom

 napis[4:]

 fragment stringa od 4 elementu

uter

 napis[2:5]

 fragment stringa od 2 do 5 elementu

 mpu

 napis[2:7:2]

 fragment stringa od 2 do 7 znaku co drugi znak

opt

 napis[1::3]

 fragment stringa od 1 znaku co 3 znaki

our

 napis[::-1]

 fragment stringa wyświetlony od końca

retupmok

 napis[::-2]

 fragment stringa wyświetlony od końca co drugi znak

rtpo

 napis *= 2

 pomnozenie razy 2 stringa

 komputerkomputer

 napis += 'PC'

 łączenie stringów

komputerPC 

 napis = napis[:4]

 skracanie stringów 

komp 

 len(napis)

 zwraca długość stringa(ilość znaków w nim zawartych)

 chr(55)

 zwraca znak w kodzie tabeli kodów ASCII

 7

 ord(tekst[Z])

 zwraca kod z tabeli kodów ASCII w postaci jego numeru w niej

 90

' i' in napis

 'm' not in napis

 'kom' in napis

 Sprawdza czy w stringu jest podany znak (lub znaki)

False

True

True 

Do sprawdzania relacji pomiędzy stringami można używać operatorów porównania:    ==       !=       <       >

 

   Operacje na tekście

Konstrukcja języka

Opis działania

Wynik operacji

 napis = 'programowanie w Pythonie'

 napis.find('w')

 odnajduje pierwsze wystapienie ciagu znaków (jeżeli nie wystepują zwraca -1)

 8

 napis.rfind('w')

 odnajduje ostatnie wystapienie ciagu znaków (jeżeli nie wystepują zwraca -1)

 14

 napis.lower()

 zamienia litery na małe

programowanie w pythonie

 napis.upper()

 zamienia litery na duże

 PROGRAMOWANIE W PYTHONIE

 napis.swapcase()

odwraca wielkości liter

PROGRAMOWANIE W pYTHONIE

 napis.capitalize()

zamienia pierwsza literę na wielką, a pozostałe na małe

Programowanie w pythonie

 napis.replace('Pythonie', 'szkole')

zamienia wszystkie wystapienia jednego ciągu znaków na inny

programowanie w szkole

 napis.split()

konwertuje stringa na listę wyrazów

['programowanie','w','Pythonie']

napis.count('o')

zlicza ile dany symbol razy pojawił sie w stringu 3