Projekty gimnazjalne

projekty gimnazjalne

Jacek Daniel

Przykłady tematów projektów edukacyjnych do zrealizowania u mnie:

1. Wykorzystanie multimedialnych środków przekazu w promocji szkoły.
2. Systemy zarządzania treścią stron internetowych - tworzenie klasowej strony internetowej
3. Czy Internet puka do naszych drzwi? Prywatność w Internecie.
4. Od Abacusa do superkomputera - historia i ewolucja.
5. Internet jako „ocean” informacji - do czego młodzież wykorzystuje Internet?
6. Młodzież w Sieci – uzależnienia od gier komputerowych i Internetu.
7. Źródła energii i ich wpływ na środowisko.
8. Tryb czuwania "stand-by" - cichy prądożerca.
9. Oni zmienili świat: album twórców techniki.
10. Sposoby poprawienia bezpieczeństwa w szkole.

 

Lista przykładowych tematów projektów edukacyjnych