Co powinieneś wiedzieć po szkole podstawowej

Na lekcjach informatyki w szkole podstawowej (w klasach 7-8) uczniowie powinni być wprowadzani do myślenia algorytmicznego, rozwiązywać algorytmicznie wybrane problemy, za pomocą wizualnego lub tekstowego języka programowania.

Uczeń w klasach 7-8 szkoły podstawowej powinien nabyć umiejętności projektowania, tworzenia i testowania programów w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice. W szczególności programuje algorytmy:

  • na liczbach naturalnych: bada podzielność liczb, wyodrębnia cyfry danej liczby, przedstawia działanie algorytmu Euklidesa w obu wersjach iteracyjnych (z odejmowaniem i z resztą z dzielenia),
  • wyszukiwania i porządkowania: wyszukuje element w zbiorze uporządkowanym i nieuporządkowanym oraz porządkuje elementy w zbiorze metodą przez proste wybieranie i zliczanie

Powyższe akapity tekstu zostały oparte o podstawę programową obowiązującą w szkole podstawowej.

W związku z tym ze w szkołach podstawowych bywa różnie, dlatego poniżej umieszczam materiały, w których omawiane są zagadnienia ze szkoły podstawowej w zakresie algorytmiki i programowania:

Bardziej szczegółowe omówienie powyższych zagadnień znajdziecie w tej oto serii filmów:

Jest to playlista kilkunastu filmów poruszających bardziej szczegółowo tematykę związaną z programowaniem, która powinna być zrealizowana w szkole podstawowej.

Zachęcam do zapoznania się z tymi filmami.