Działania arytmetyczne

PODSTAWOWE OPERATORY ARYTMETYCZNE
POLECENIE  OPIS POLECENIA  PRZYKŁAD
+ Dodawanie 10 + 3 = 13
Odejmowanie 10 – 3 = 7
* Mnożenie 10 * 3 = 30
/ Dzielenie 10 / 3 = 3.33333
// Dzielenie całkowite 10 // 3 = 3
% Reszta z dzielenia (modulo) 10 % 3 = 1
** Potęgowanie 10 ** 3 = 1000

Kolejność wykonywania działań w języku Python nie odbiega od zasad znanych nam z matematyki.

Przy wykonywaniu dzielenia należy pamiętać ze jego wynikiem będzie liczba rzeczywista czyli float.

Ćwiczenie 1.
Napisz program, który zsumuje 3 podane przez ciebie liczby całkowite.

Ćwiczenie 2.
Napisz program, który obliczy pole trójkąta po podaniu jego wysokości i podstawy.

Ćwiczenie 3.
Napisz program, który zamieni podany przez ciebie czas wyrażony w sekundach na czas
wyrażony w:
a) pełnych godzinach
b) pełnych minutach

Ćwiczenie 4.
Napisz program, który wykona następujące obliczenia dla danych wprowadzonych przez
ciebie:

a) a = b3 + 5

b) a = b2 + 2bc + c2

Ćwiczenie 5.
Napisz program który ma wyświetlić ostatnią cyfrę z podanej liczby całkowitej.

Przykład:

Dane wejściowe Dane wyjściowe
124 4

Ćwiczenie 6.
Napisz program który ma wyświetlić liczbę drugą od końca liczbę z podanej liczby całkowitej.

Przykład:

Dane wejściowe Dane wyjściowe
124 2

Ćwiczenie 7.
Kubek kawy w szkolnym automacie kosztuje A złotych i B groszy. Oblicz jaki będzie koszt zakupu N ilości kubków kawy. Do programu wprowadzić należy trzy zmienne: A, B i N.
Wynikiem programu powinny być dwie liczby: ilość złotych i ilość groszy do zapłacenia za cały zakup.

Przykład:

Dane wejściowe Dane wyjściowe
10
15
2
20 30
2
60
2
5 20

Ćwiczenie 8.
Szkoła kupuje ławki szkolne do 3 sal lekcyjnych. Przy każdej ławce może siedzieć dwóch uczniów. Biorąc pod uwagę liczbę uczniów w każdej klasie, w programie wyświetl możliwie
najmniejszą liczbę ławek, które można kupić. Do programu należy wprowadzić 3 zmienne (liczby całkowite).

Przykład:

Dane wejściowe Dane wyjściowe
25
20
23
35

W przykładzie pierwsza klasa ma 25 uczniów i dlatego potrzebuje 13 ławek. Druga klasa ma 20 uczniów, więc wystarczy im 10 ławek, trzecia grupa ma 23 uczniów i wystarczy im 12
ławek. W sumie potrzeba więc 35 ławek szkolnych.