Moduł random

Moduł random służy do generowania liczb, a dokładnie to liczb pseudolosowych. Oznacza to że generowane liczby maja pewną powtarzalność. Na lekcji informatyki nam to w ogóle nie przeszkadza i korzystamy z tego modułu gdy potrzebujemy wylosować jakieś liczby lub gdy potrzebujemy coś innego związanego z losowością.

Aby zaimportować całą bibliotekę (choć nie jest to poprawne działanie z naszej strony), używany polecenia from random import *

Najczęściej używanymi metodami i funkcjami wykorzystywanymi na lekcji są:

randint() – służy do otrzymywania całkowitej liczby pseudolosowej z podanego w dwóch parametrach przedziału. jako pierwszy parametr podajemy minimum, a  drugi maksimum, np.: randint(1,5) – losuje liczbę całkowitą w przedziale od 1 do 5

choice() – funkcja mająca na celu wybranie losowego elementu z sekwencji (jedyną znana wam sekwencją będzie lista), podanej jako parametr, np.: choice(tab) –  z listy o nazwie tab wybiera losowy element.