Operacje na tekście

Podstawowe operacje na tekście

 Konstrukcja języka Opis działania Wynik operacji
 napis = „komputer” 

napis = 'komputer’

 przypisanie wartości komputer do zmiennej o nazwie napis  komputer
 napis[0] 

napis[1]

napis[-2]

 odwołanie do pierwszego elementu stringa (indeksu 0) 

odwołanie do drugiego elementu stringa (indeksu(1)

odwołanie do drugiego od końca elementu stringa

k 

o

e

 napis[:3] fragment stringa od początku do 3 indeksu kom
 napis[4:]  fragment stringa od 4 indeksu uter
 napis[2:5]  fragment stringa od 2 do 5 indesku  mpu
 napis[2:7:2]  fragment stringa od 2 do 7 indeksu co drugi znak mue
 napis[1::3]  fragment stringa od 1 indeksu co 3 znaki our
 napis[::-1]  fragment stringa wyświetlony od końca retupmok
 napis[::-2]  fragment stringa wyświetlony od końca co drugi znak rtpo
 napis *= 2  pomnozenie razy 2 stringa  komputerkomputer
 napis += 'PC’  łączenie stringów komputerPC 
 napis = napis[:4]  skracanie stringów komp 
 len(napis)  zwraca długość stringa(ilość znaków w nim zawartych)
 chr(55)  zwraca znak w kodzie tabeli kodów ASCII  7
 ord(tekst[Z])  zwraca kod z tabeli kodów ASCII w postaci jego numeru w niej  90
’ i’ in napis 

'm’ not in napis

'kom’ in napis

 Sprawdza czy w stringu jest podany znak (lub znaki) False 

False

True 

Do sprawdzania relacji pomiędzy stringami można używać operatorów porównania:    ==       !=       <       >
   Operacje na tekście
Konstrukcja języka Opis działania Wynik operacji
 napis = 'programowanie w Pythonie’
 napis.find(’w’)  odnajduje pierwsze wystąpienie ciągu znaków (jeżeli nie występują zwraca -1)  8
 napis.rfind(’w’)  odnajduje ostatnie wystąpienie ciagu znaków (jeżeli nie występują zwraca -1)  14
 napis.lower()  zamienia litery na małe programowanie w pythonie
 napis.upper()  zamienia litery na duże  PROGRAMOWANIE W PYTHONIE
 napis.swapcase() odwraca wielkości liter PROGRAMOWANIE W pYTHONIE
 napis.capitalize() zamienia pierwsza literę na wielką, a pozostałe na małe Programowanie w pythonie
 napis.replace(’Pythonie’, 'szkole’) zamienia wszystkie wystąpienia jednego ciągu znaków na inny programowanie w szkole
 napis.split() konwertuje stringa na listę wyrazów [’programowanie’,’w’,’Pythonie’]
napis.count(’o’) zlicza ile dany symbol razy pojawił się w stringu 3

Ćwiczenie 1.
Napisz program, który sprawdzi czy dany ciąg znaków jest palindromem.

Ćwiczenie 2.

Napisz program który ze zmiennej sentence o wartości 'informatyka’ wyświetli następujące dane:

a) ilość znaków w zmiennej
b) pierwsze 4 znaki
c) ostatnie 2 znaki
d) co drugi znak zaczynając od drugiego
e) odwróci kolejność liter w zadanym napisie
f) zamieni wszystkie litery na duże
g) policzy ile razy występuje litera 'a’
h)sprawdzi czy w tej zmiennej występuje ciąg znaków 'ata’