Pętla warunkowa – while

Ogólny zapis pętli warunkowej while
while warunek:  

      polecenie

Pętla warunkowa zaczyna się od słowa kluczowego while, następnie podawany jest warunek, a po nim umieszcza się dwukropek. Jeżeli warunek jest spełniony to wtedy wykonywane są polecenia znajdujące się w bloku poniżej. Jeżeli warunek nie jest spełniony to pętla zostaje zakończona i program przechdzi do wykonywania kolejnych linijek kodu

PĘTLA WARUNKOWA WHILE
konstrukcja działanie
i = 3

while i < 20:

print(i)

i += 5

3
8
13
18
 i = 3

while i < 20:

print(i)

i += 5

else:

print(’koniec’)

3
8
13
18
koniec

W pętli while mogą być użyte specjalne instrukcje break i continue. Instrukcja break wywoła natychmiastowe wyjście z pętli, a continue pozwala ominąć element pętli i przejść do jej następnych elementów.

Instrukcje break / continue
for liczba in range(12,18):

if liczba == 15:

continue

print(liczba, end=’ ’)

for liczba in range(12,18):

if liczba == 15:

break

print(liczba, end=’ ’)

 12  13  14  16  17  12  13  14

Zadanie 1

Napisz program, który wygeneruje i wyświetli podany ciąg liczbowy:

  1. 5-wyrazowy ciąg liczb całkowitych postaci (1, 3, 9, 27, 81)
  2. 6-wyrazowy ciąg liczb całkowitych postaci (2, -4, 8, -16, 32, -64)
  3. 5-wyrazowy ciąg liczb całkowitych postaci (19, 15, 11, 7, 3) i komunikat STOP

Zadanie 2

Napisz program sumujący 3 liczby całkowite za pomocą pętli while.

Zadanie 3

Napisz program, który poda ile jest liczb podzielnych przez 3 w przedziale od 1 do 100.

Zadanie 4

Napisz program, który doda do siebie wszystkie liczby z zakresu od 1 do 100, które są podzielne przez 3

Zadanie 5

Napisz program obliczający silnię z liczby podanej przez użytkownika.

Zadanie 6

Napisz program obliczający średnią arytmetyczną z ciągu liczb naturalnych podawanych przez użytkownika, zakończonych liczbą 0. Liczby 0 nie bierz pod uwagę w średniej.

Zadanie 7

Napisz program który ma za zadanie wylosować liczbę od 1 do 100. Użytkownik ma ją zgadnąć. Jeśli użytkownik poda mniejszą niż wylosowana – program wypisuje tekst „za mała liczba”, jeśli poda większą wypisuje „za duża liczba”. Jeżeli użytkownik zgadnie liczbę to prorgam wyświetli komunikat „Wygrałeś” i poda ile było prób odgadnięcia liczby.