Menu Zamknij

Pętla warunkowa – while

Ogólny zapis pętli warunkowej while
 while warunek:

polecenie

Pętla warunkowa zaczyna się od słowa kluczowego while, następnie podawany jest warunek, a po nim umieszcza się dwukropek. Jeżeli warunek jest spełniony to wtedy wykonywane są polecenia znajdujące się w bloku poniżej. Jeżeli warunek nie jest spełniony to pętla zostaje zakończona i program przechdzi do wykonywania kolejnych linijek kodu

PĘTLA WARUNKOWA WHILE
konstrukcja działanie
 i = 3

while i < 20:

print(i)

i += 5

 3
8
13
18
    i = 3

while i < 20:

print(i)

i += 5

else:

print(’koniec’)

 3
8
13
18
koniec

W pętli while mogą być użyte specjalne instrukcje break i continue. Instrukcja break wywoła natychmiastowe wyjście z pętli, a continue pozwala ominąć element pętli i przejść do jej następnych elementów.

Instrukcje break / continue
 for liczba in range(12,18):
if liczba == 15:
continue
print(liczba, end=’ ’)
 for liczba in range(12,18):
if liczba == 15:
break
print(liczba, end=’ ’)
 12  13  14  16  17  12  13  14

Zadanie 1

Napisz program, który wygeneruje i wyświetli podany ciąg liczbowy:

  1. 5-wyrazowy ciąg liczb całkowitych postaci (1, 3, 9, 27, 81)
  2. 6-wyrazowy ciąg liczb całkowitych postaci (2, -4, 8, -16, 32, -64)
  3. 5-wyrazowy ciąg liczb całkowitych postaci (19, 15, 11, 7, 3) i komunikat STOP