Menu Zamknij

Regulamin zadań tygodnia

 1. Zadania tygodnia mają na celu popularyzację wiedzy IT wśród uczniów XXX LO w Lublinie.
 2. Wysyłanie odpowiedzi do zadań jest dobrowolne.
 3. Zadania będą umieszczane na stronie internetowej nauczyciela: www.jacekdaniel.pl. Począwszy od 12 września 2022 r. aż do 29 maja 2023 r.
 4. Standardowe zadania będą publikowane raz w tygodniu, w poniedziałek ok. godziny 9.00.
 5. Czas na udzielenie odpowiedzi kończy się w niedzielę o godzinie 18.00. Do tego czasu wiadomość e-mail z odpowiedzią powinna trafić do nauczyciela.
 6. Adresem, na który należy wysyłać odpowiedzi jest: zadanie.tygodnia@jacekdaniel.pl
 7. Dodatkowo raz w miesiącu pojawi się dodatkowe, trudniejsze zadanie.
 8. Czas na odesłanie odpowiedzi na zadania dodatkowe będzie podawany przy publikowaniu tych zadań, jednakże nie będzie on krótszy niż 2 tygodnie od momenty opublikowania zadania.
 9. Każdy uczeń, który będzie wysyłał poprawne odpowiedzi na zadane tygodnia, będzie uzyskiwał punkty, które to będą podstawą tworzenia rankingu uczniów aktywnie biorących udział w tych zmaganiach.
 10. Za wysłanie odpowiedzi na standardowe zadanie, będą przysługiwały 2 punkty. Jeżeli odpowiedź będzie niepełna uczeń może dostać 1 punkt.
 11. Za wysłanie odpowiedzi na dodatkowe zadanie będzie można uzyskać większą liczbę punktów. W zależności od trudności i poziomu skomplikowania zadania będzie to od 4 do 10 punktów. Jeżeli odpowiedź będzie niepełna uczeń może dostać mniejszą liczbę punktów, proporcjonalna do poprawności odpowiedzi.
 12. Ranking będzie opublikowany na stronie internetowej i aktualizowany co tydzień w momencie publikacji kolejnego standardowego zadania tygodnia.
 13. Dane uczniów w umieszczonych w rankingu zostaną odpowiednio zanonimizowane. Dla uczniów będą tworzone domyślne nicki składające się z 3 liter imienia i 3 liter nazwiska (np.: Jan Kowalski -> jankow).
 14. Jeżeli uczeń chce, to może podać nick pod którym będzie pojawiał się w rankingu. Nick taki nie może być wulgarny czy też obraźliwy.
 15. Za każdym razem to nauczyciel decyduje czy taki nick może być użyty.
 16. Nick należy podać w pierwszej wysyłanej odpowiedzi na zadanie. Jeżeli nie zostanie podany nick, to zostanie przypisany domyślny nick.
 17. Aktywność w wysyłaniu poprawnych odpowiedzi będzie miała wpływ na możliwość podniesienia rocznej oceny z informatyki.
 18. 5 uczniów z najwyższą liczbą punktów otrzyma na koniec roku szkolnego nagrody rzeczowe.
 19. Osoba, która zbierze najwięcej punktów otrzyma kartę podarunkową o wartości 100 zł. Osoby zajmujące drugie i trzecie miejsce otrzymają karty podarunkowe o wartości 50 zł. Osoby zajmujące czwarte i piąte miejsce otrzymają karty podarunkowe o wartości 25 zł.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w regulaminie.
 21. Informacja o zmianach będzie podawana na stronie internetowej.