Menu Zamknij

Szyfrowanie

Kilka definicji

Kryptologia (z gr. κρυπτός kryptos, „ukryty”, i λόγος logos, „rozum”, „słowo”) jest to dziedzina wiedzy o przekazywaniu informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem. Współcześnie kryptologia jest uznawana za gałąź zarówno matematyki, jak i informatyki; ponadto jest blisko związana z teorią informacji, inżynierią oraz bezpieczeństwem komputerowym.

Kryptologię dzieli się na:

  • kryptografię czyli gałąź wiedzy o utajnianiu wiadomości
  • kryptoanalizę czyli gałąź wiedzy o przełamywaniu zabezpieczeń oraz o deszyfrowaniu wiadomości przy braku klucza lub innego wymaganego elementu schematu szyfrowania (szyfru).

Dane mogą być zaszyfrowane na dwa różne sposoby, dlatego wyróżniamy następujące metody szyfrowania danych:

  • szyfrowanie podstawieniowe – polega na zastępowaniu znaków w utajnianej wiadomości. Przykładem takiej metody jest szyfr Cezara
  • szyfrowanie przestawieniowe – polega na przestawianiu znaków w utajnianej wiadomości

Szyfr Cezara

Szyfr ten polega na zamianie pojedynczych znaków tekstu jawnego na inne znaki, znajdujące się o określoną liczbę pozycji dalej w alfabecie. Na przykład gdy przesunięcie (klucz) wynosi 3 to tak będzie wyglądał alfabet jawny i alfabet szyfrowy:

Gdy klucz będzie wynosił -3 to oba alfabety wyglądać będą w następujący sposób:

W bardzo prostej formie algorytm służący do szyfrowania tą metodą może wyglądać w następujący sposób:

Wynikiem działania tego programu będzie tekst o treści: NSPTXWHU

Źródło:

Wikipedia