Menu Zamknij

Wybrane funkcje w arkuszu kalkulacyjnym

LICZ.JEŻELI(zakres;kryterium) jest to jedna z  funkcji statystycznych, umożliwia policzenie liczby komórek, które spełniają dane kryteria. Można na przykład policzyć, ile razy konkretna nazwa miasta występuje na liście klientów. Działanie tej funkcji  można wytłumaczyć w taki sposób: LICZ.JEŻELI(Gdzie chcesz szukać?; Co chcesz znaleźć?)

przykład zastosowania tej funkcji

DZIŚ() funkcja bezargumentowa która po wpisaniu zwraca nam aktualną datę

LOS() ta funkcja generuje liczbę losową większą od zera i mniejszą niż 1. Wartość ta zmienia się po każdym przeliczeniu komórek

ZAOKR.DO.CAŁK(liczba) zaokrągla podaną liczbę w dół do najbliższej liczby całkowitej