Menu Zamknij

Wymagania na poszczególne oceny

Edytor tekstu

2 3 4 5 6
Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń:
wie do czego służy nagłówek i stopka dokumentu;

zapisuje dokument w pliku we wskazanym folderze;

zna i stosuje podstawowe zasady redagowania i formatowania tekstu;

zna podstawowe zasady pracy z dokumentem wielostronicowym; wstawia tabelę i wykonuje podstawowe operacje na komórkach tabeli;

właściwie dzieli tekst na akapity;

stosuje numerację i wypunktowanie;

dzieli dokument na strony

 

redaguje nagłówek i stopkę, wstawia numery stron;

wie, w jakim celu stosuje się style tekstu i stosuje style nagłówkowe;

przygotowuje konspekt dokumentu, modyfikuje dokument w widoku konspektu, stosuje przypisy;

poprawia tekst, wykorzystując możliwości wyszukiwania i zamiany znaków oraz słowniki: ortograficzny i synonimów;

stosuje tabulację i wcięcia;

wykorzystuje indeksy górny i dolny oraz symbole do pisania prostych wzorów i tekstów w języku obcym;

wie do czego służy podział dokumentu na sekcje;

rozmieszcza tekst w kolumnach;

redaguje inną stopkę i inny nagłówek dla stron parzystych i nieparzystych;

stosuje różne style tekstu;

wie, czym są odwołania w tekście;

umieszcza podpisy pod rysunkami, tabelami i wykresami; tworzy spis treści;

zmienia ustawienia strony – wielkość marginesów, orientację strony, rozmiar papieru;

znajduje błędy redakcyjne w tekście;

stosuje różne typy tabulatorów, potrafi zmienić ich ustawienia w całym tekście, stosuje konspekty numerowane;

dzieli dokument na sekcje;

pracuje z dokumentem trybie recenzji;

korzysta z opcji śledzenia zmian, wstawia komentarze

modyfikuje style;

tworzy spis ilustracji, tabel i wykresów;

stosuje różne sposoby wyświetlania dokumentu;

przygotowuje poprawnie zredagowany i sformatowany tekst, dostosowując formę tekstu do jego przeznaczenia;

redaguje złożone wzory matematyczne korzystając z edytora równań;

samodzielnie wyszukuje opcje menu potrzebne do rozwiązania dowolnego problemu;

wykonuje konwersję tekstu na tabelę i odwrotnie;

korzysta z podziału tekstu na sekcje;

pracuje z dokumentem trybie recenzji, porównuje dokumenty;

samodzielnie odkrywa nowe możliwości edytora tekstu, przygotowując dokumenty tekstowe;

tworzy własne style tekstu;

tworzy dokumenty tekstowe, stosując poprawnie wszystkie poznane zasady redagowania i formatowania tekstu;

przygotowuje profesjonalny tekst – pismo, sprawozdanie, z zachowaniem wszystkich zasad redagowania i formatowania tekstów