Menu Zamknij

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

Przygotowując prezentację i poszczególne jej slajdy pamiętaj o następujących zasadach:

 • Każda prezentacja musi mieć swój temat – przedstaw go na początku (slajd tytułowy). Warto też na kolejnym slajdzie wymienić w punktach o czym będzie prezentacja.
 • Zastanów się także, w jakim celu przygotowujesz prezentację, co chcesz osiągnąć, co chcesz przekazać i komu (dostosuj treść i środki wyrazu do wieku i poziomu odbiorcy).
 • Każda plansza powinna mieć tytuł. Aby slajdy były czytelne, nie powinno być więcej niż 5-6 linijek tekstu na slajdzie.
 • Tekst na slajdzie powinien składać się z haseł, a nie rozbudowanych akapitów.
 • Zadbaj, aby tekst i pozostałe elementy były czytelne z większej odległości. Na kolejnych slajdach staraj się aby nie zmieniać rozmiaru czcionki.
 • Stosuj czytelną czcionkę – bez zbędnych ozdobników.
 • Elementy graficzne muszą być czytelne, a ich zadaniem jest wspomaganie tekstu, a nie jego zastępowanie.
 • Konsekwentnie stosuj kolory i czcionki. Pamiętaj, że kolorystyka i tło mają wspomagać prezentację, a nie dominować.
 • Wykorzystuj stopniowanie – tzn. wyświetlaj kolejne elementy slajdu potrzebne do prezentacji.
 • Umieszczenie animacji w slajdzie służy objaśnianiu jakiegoś zjawiska lub uatrakcyjnieniu prezentacji.
 • Przesadne używanie animacji niestandardowych i innych „sztuczek” dezorientuje słuchaczy.
 • Odbiorca zwraca największą uwagę na górną część slajd.
 • Na zakończenie przedstaw podsumowanie – może to być jakiś cytat, sentencja, hasło.
 • Nie zapomnij, że prezentacja ma swojego autora. Napisz o tym na początku i na końcu prezentacji. Jeżeli decydujesz się umieścić swoje nazwisko bądź logo na każdym slajdzie, zadbaj, by nie był to główny element tego slajdu.
 • Pamiętaj o podaniu wszystkich źródeł wykorzystanych do prezentacji (autorów i tytułów cytowanych utworów, wykorzystanych materiałów ilustracyjnych, itp.)