Zmienne

Zmienne są takimi „pudełkami” które trzymają różne informacje. Każda zmienna posiada swoją nazwę i wartość.

Cechy zmiennych:
do zmiennych możemy przypisać m.in. wartości liczbowe lub napisy (stringi),
nazwa zmiennej może zawierać litery, cyfry i znak podkreślenia (podłogi) „_”,
wielkość liter w nazwie ma znaczenie! (Name i name to dwie różne zmienne),
nazwy zmiennych zaleca się pisać po angielsku, a wyrazy łączyć podkreśleniem np. dogs_count​,
wartość zmiennej w kodzie programu może ulegać zmianie.

Podstawowymi zmiennymi, którymi będziemy się zajmować na pierwszych lekcjach to:

 • string – jest to sekwencja znaków i zazwyczaj przechowuje słowa, zdania.
 • integer – liczby całkowite
 • float – liczby zmiennoprzecinkowe
RODZAJE ZMIENNYCH
NAZWA  SKRÓT
 PRZYKŁAD 
 string
   sekwencja znaków
str  komputer
 integer
   liczba całkowita
int  7254
 float
   liczba zmiennoprzecinkowa
float  3.1415

 

Nazewnictwo zmiennych:
Dozwolone:

 • litery duże i małe,
 • cyfry (poza pierwszym znakiem),
 • znak podłogi „_”,
 • CamelCase (łączenie kolejnych słów w nazwie zmiennej, każde słowo rozpoczyna się dużą literą),
 • snake_case (łączenie kolejnych słów w nazwie zmiennej znakiem podłogi „_” oraz małe litery – jest to zalecana konwencja dla nazw zmiennych w Pythonie,
 • rozpoczęcie od „_”,
 • zalecane używanie nazw w języku angielskim

Przykłady poprawnych nazw:

 • drzewa,
 • dogs,
 • circle2,
 • IleKoszulWSzafie,
 • liczba_kupionych_kredek,
 • _112

Niedozwolone:

 • znaki specjalne poza „_”,
 • znaki diakrytyczne (np. polskie litery),
 • rozpoczynanie nazwy od cyfry,
 • używanie znaków rozdzielających, np. spacje, kropki, myślniki,
 • używanie słów kluczowych oraz zdefiniowanych wcześniej nazw (funkcji, klas)

Przykłady niepoprawne:

 • Jan Kowalski”  – zawiera znaki specjalne,
 • 112​  – tylko liczba,
 • moja-nowa-zmienna  – oddzielanie myślnikami,
 • Ile Talerzy​  – oddzielenie spacjami,
 • gżegżółka​  – polskie znaki diakrytyczne,
 • class  – słowo kluczowe,
 • print  – wbudowana funkcja.

Słowa kluczowe w Pythonie:
False, None, True, and, as, assert, break, class, continue, def, del, elif, else, except, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, nonlocal, not, or, pass, raise, return, try, while, with, yield

Nie ucz się ich na pamięć, większość z nich będzie często używana podczas programowania.